Terug

 

Terug

 

Terug

Inkomensondersteuning voor inwoners in Hoorn

 

Gemeente Hoorn geeft haar inwoners met een laag inkomen een extra steuntje in de rug. Met name aan mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Maar die steun is er ook voor AOW’ers die geen of een heel klein pensioen hebben. En voor anderen met een laaginkomen, bijvoorbeeld een alimentatie. Vanaf dit jaar kunnen meer mensen die financiële hulp aanvragen. Want de gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd van 115% naar 120% van de bijstands­norm. Er zijn verschillende regelingen waar deze doelgroep mogelijk gebruik van kan maken.

 

 

Algemene bijstand

Heeft u niet genoeg geld voor uw dagelijks levensonderhoud en komt u niet in aanmerking voor andere voorzieningen? Dan kunt u algemene bijstand aanvragen.

 

Bijzondere bijstand

Deze regeling is er voor het geval u door bijzondere omstandigheden bepaalde uitgaven heeft. Bij uw aanvraag hiervoor kijkt de gemeente naar de noodzaak van deze uitgaven en of u die niet uit uw inkomen of eigen vermogen kunt betalen. Denk daarbij aan een eigen bijdrage voor rechtshulp en kosten voor beschermingsbewind. Dit zijn kosten die u normaal niet maakt, maar wel verplicht bent te betalen. Met andere woorden: u heeft geen keuze.

 

Zorgverzekering

Speciaal voor de inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente samen met Univé een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld. Deze basisverzekering sluit u af met een aanvullende verzekering. Dat aanvullende deel biedt ruime vergoedingen voor medische kosten zoals die voor brillen, fysiotherapie of de tandarts. Van Univé krijgt u een korting en de gemeente betaalt een deel van de premiekosten. Univé accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid, mits u volgens de gemeente in aanmerking komt voor deze verzekering.

 

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag krijgt u pas als u drie jaar op rij een ‘laag inkomen’ heeft en uw inkomen niet omhoog gaat. De inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd en is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast, wasmachine of andere (onverwachte) uitgaven.

 

Kwijtscheldingen

Bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat het om onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overheid stelt hiervoor elk jaar normbedragen vast. Voorwaarde voor die kwijtschelding is dat u niet meer mag verdienen dan die normbedragen. Ook mag u geen spaargeld hebben. Deze eis is dus strenger dan voor de bijstandsuitkering.

 

Sport- en cultuurstrippenkaart

Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen. Als u recht heeft op zo’n kaart, dan krijgt u die ook voor elk inwonend gezinslid van 0 tot en met 17 jaar. Uw kinderen vanaf 18 jaar of ouder kunnen de strippenkaart zelf aanvragen. Als u al in de bijstand zit, krijgt u in principe de kaart(en) jaarlijks automatisch toegestuurd.

 

Let op!

Bedenk wel dat niet alle regelingen dezelfde voorwaarden hebben en dat ze via verschillende formulieren moeten worden aangevraagd. Die formulieren en nadere informatie vindt u op de website van de gemeente www.hoorn.nl/laaginkomen. Op die site vindt u ook verwijzingen naar bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen van de landelijke overheid. Heeft u geen computer of heeft u vragen, maak dan een afspraak met 1.Hoorn: 0229-252 200.

 

Gewijzigd: 10-4-2019