Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Geestelijke verzorging

Een warme hand om vast te houden

 

Het zorgen voor een oudere gaat met vallen en opstaan en zit boordevol vreugde en verdriet. Daarom is het voor de familie belangrijk hem of haar gezamenlijk en liefdevol bij te staan. Dat kan op velerlei manieren, bijvoorbeeld

 

• Wees een luisterende vriend.

Sta de oudere toe om verhalen uit het verleden her te beleven, over verliezen te praten en om samen met dierbaren nieuwe positieve herinneringen te maken.

• Bied liefde, iets om samen te doen, hoop en bemoediging.

Een liefdevolle omhelzing en tedere woorden kunnen herstel en genezing brengen in een rouwend of verdrietig hart.

• Wees praktisch.

Als een oudere geen activiteiten meer kan ondernemen, zoek dan samen naar manieren om de activiteit naar de oudere toe te brengen. Zing, bid en lees samen met de met hem of haar.

• Lees samen de krant

of bekijk en praat over foto’s uit de oude doos.

 

Het is natuurlijk fijn als u levensvragen en verhalen met uw familie of vrienden kunt delen. Maar soms is het toch gemakkelijker om bepaalde onderwerpen (eerst) met een ‘vertrouwde vreemde’ te bespreken, zoals met een geestelijk verzorger.

 

 

Geestelijke verzorging

In diverse wijken in West Friesland bieden geestelijk verzorgers u en uw naasten een luisterend oor. Een warme hand om vast te houden of een schouder om op uit te huilen. Zij staan u met compassie en liefdevolle aanwezigheid bij als u worstelt met zingeving- en levensvragen. Bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis, bij de overgang naar een volgende levensfase, of bij het einde van het leven. De kwaliteit van leven en/of de die van sterven staan daarbij centraal. Hij of zij biedt u geen kant-en-klare oplossingen, maar wel handvatten hoe en langs welke weg met die ups en downs om te gaan. Bovendien hebben deze verzorgers geheimhoudingsplicht en gaan zij vertrouwelijk om met alles wat u met hem of haar bespreekt.

 

Geestelijke verzorging-thuis is gebaseerd op onvoorwaardelijke acceptatie van en respect voor een ieders persoonlijke overtuiging en levensbeschouwing. Saskia Treu is zo’n geestelijk verzorger: “Ik begeleid wijkbewoners, hun familie en de mantelzorgers. Evenals professionals en vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun culturele en al dan niet religieuze achtergronden”. Zij probeert daarbij te ontdekken hoe iemand in het leven staat, in verbondenheid met zichzelf en met anderen. “Via gesprekken wil ik hem of haar helpen wonden te helen, relaties te herstellen en/of te verdiepen”, zo gaat zij verder. “Of woorden te vinden om te vergeven, spijt te betuigen en/of dankjewel te zeggen voordat iemand afscheid neemt in de laatste fase van diens leven. En waar nodig help ik bij het plannen en organiseren van herdenkingsbijeenkomsten.”

 

Wilt u een afspraak maken met Saskia Treu of een collega van haar, kijk dan op de site van Stichting Questio Centrum voor levensvragen. U kunt gebruik maken van vijf begeleidende gesprekken die bij u thuis of op een voor u prettige andere locatie plaatsvinden. Als u 50 jaar of ouder bent, ongeneeslijk ziek bent of uw naaste is ongeneeslijk ziek of onlangs overleden, dan zijn deze gesprekken kosteloos. In alle andere gevallen kunt u samen met de medewerkers van de Stichting andere mogelijkheden bespreken. Kijk voor vragen of meer informatie over levensvragen en de rol van de geestelijke zorg bij Zingeving. Of beluister daar de verschillende praktijkverhalen.

 

Zingeving in de wijk

Verder bent u van harte welkom bij een van de Zingevingscafés om onder leiding van Saskia ‘Op verhaal te komen’. In groepsverband praat u dan met anderen over levensbeschouwelijke thema’s die raken aan de zin van het bestaan.

 

Die bijeenkomsten vinden in het voor- en najaar op een aantal vrijdagen plaats in de verschillende wijkcentra. Te weten Het Praethuys ’t Slot (10.00-11.30 u); De Huesmolen (14.00-15.30 u); De Kersenboogerd (16.00-17.30 u) en De Grote Waal (19.00-20.30 u).

Voor een goede bijeenkomst gaat Saskia uit van minimaal 5 deelnemers per sessie. Daarom kunt u zich vooraf bij haar aanmelden en/of van haar horen of een bijeenkomst doorgaat en welk thema besproken wordt. Saskia Treu is te bereiken via 06 846 69 324 of saskia.treu@gmail.com.

De kosten bedragen € 2,- per bijeenkomst. Zie voor meer informatie ook de flyer.

 

Religie en spiritualiteit

Bij de aanpak van Saskia kunnen begrippen als ‘religie’ en ‘spiritualiteit’ aan de orde komen. Begrippen die van elkaar verschillen, maar ook overeenkomsten hebben, maar moeilijk in een paar woorden zijn samen te vatten. Bovendien geeft iedereen daar zijn of haar eigen invulling aan. De volgende beschrijvingen geven een globaal idee van de beide begrippen.

 

Bij religie staat het hebben en geloven in één of meerdere goden centraal, het is een manier van leven, zoals bij het Christendom, Boeddhisme, Jodendom en Islam. Religies waar iedereen echter anders over denkt en die zeer divers in de praktijk worden gebracht. Of, zoals de schrijver G.B. Shaw eens opmerkte “Er is slechts één religie, maar daar zijn honderd versies van”.

 

Spiritualiteit omvat onze innerlijke wereld, hoe wij verbonden zijn met onszelf en hoe wij ons verbinden met anderen. Wij zijn spirituele wezens, oftewel alles wat we zijn en alles wat we doen is met elkaar verbonden. Spiritualiteit kan contact hebben met of zoeken naar ‘het heilige’, het bovenaardse inhouden. “Werkelijke spiritualiteit is een mentale houding die je altijd kunt beoefenen”, aldus de Dalai Lama.

 

In de artikelen ‘Spirituele behoeften van ouderen’ en ‘Religie versus spiritualiteit’ legt Saskia die begrippen nader uit. Evenals de rol en het belang van geestelijke verzorging. In het eerste artikel geeft zij bovendien tips voor mantelzorgers en anderen.

 

Geplaatst: 15-4-2022