Terug

 

Terug

Twee maanden geen eigen Wmo bijdrage door coronacrisis

 

Inwoners die in de maanden april en/of mei 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, hoeven over die maanden geen eigen bijdrage te betalen.

 

 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeert u namens de gemeente over de eigen bijdrage en verzorgt de facturatie.

Niet geleverde hulp

Door de coronacrisis is veel hulp en ondersteuning niet geleverd in de maand april en mei. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. U krijgt hiervoor dus geen factuur. Over heel 2020 is de eigen bijdrage, met aftrek van de maanden april en mei, nog maximaal 10 maanden keer € 19, dus € 190. Er zijn situaties waarin u (deels) niet valt onder dit besluit. Het CAK informeert u over uw situatie.

• Heeft u in 2020 geen hulp of ondersteuning (meer) ontvangen? Dan geldt deze informatie niet voor u.

• Heeft u tot en met maart 2020 ondersteuning ontvangen? Dan betaalt u over die maanden wel de eigen bijdrage.

• Heeft u in april nog wel ondersteuning ontvangen, maar niet meer in mei? Dan betaalt u alleen over april geen eigen bijdrage.

Achterstallige facturen

Daarnaast is er door een technische storing mogelijk dat facturen voor de andere maanden nog niet verzonden zijn. Deze worden zodra de gegevens weer kloppen alsnog verstuurd. Het advies van het CAK is daarom, om de eigen bijdrage van € 19 per maand opzij te leggen. Het CAK gaat ervan uit dat de gegevens weer snel op orde zijn.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen over de eigen bijdrage contact op het met CAK via het gratis telefoonnummer 0800 1925. Heeft u een vraag over de hulp en ondersteuning? Bel dan met de teams van 1.Hoorn. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0229 25 22 00. Of stuur een e-mail naar info@1punthoorn.nl.

 

Geplaatst: 18-9-2020