Terug

 

Terug

 

Terug

Bent u al donor? - Praat erover met uw naasten

 

Onlangs stond in diverse dagbladen het volgende bericht: “Op dit moment staan ruim 1270 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. Dat is 6% meer dan een jaar eerder (…) Er wachten vooral meer mensen op een nier, soms in combinatie met een alvleesklier.”

 

Dit schrijnende en toenemende tekort aan organen en weefsel, zoals hart, nieren, longen, huid of bloedvaten, heeft diverse oorzaken. Zo weten nabestaanden vaak niet of hun overleden familielid wel of geen donor wil zijn of misschien al een donorcodicil heeft. Daar hebben ze nooit over gesproken.

Daar sta je dan in het ziekenhuis naast de overledene met al je verdriet en andere emoties. En juist op zo’n moment vraagt de arts aan u of die bepaalde organen of weefsel van uw dierbare mag gebruiken voor een of meer patiënten. Nabestaanden hebben daar moeite mee en wijzen het verzoek steeds vaker af, ook al had de overledene dat wel gewild.

 

Maar het kan ook anders.

“In juli overleed mijn vader. De jaren ervoor was hij door diverse lichamelijke klachten snel achteruit gegaan. Tijdens zijn leven had hij altijd al aangegeven dat alles wat men na zijn overlijden van hem nog kon gebruiken, mocht worden gedoneerd.” Aldus een trotse dochter over haar vader die een medemens dankzij zijn hoornvliesdonatie weer beter kon laten zien.

 

Dergelijke verhalen tonen aan dat het overlijden van donoren, hoe verdrietig ook, het leven van anderen weer draaglijk kan maken. Of voor hem/haar zelfs levensreddend kan zijn. Bovendien geeft dat nabestaanden van donoren vaak steun bij het verwerken van hun verdriet, zoals bij die trotse dochter.

Overigens kan iemand die ernstig ziek is en medicijnen gebruikt of ongezond heeft geleefd nog steeds een belangrijke donor zijn. Zo zijn de longen van de overledene misschien veel beter dan die van een longpatiënt.

 

Dit alles wil overigens niet zeggen dat het kiezen om wel of geen donor te worden voor zowel de persoon zelf als hun naasten gemakkelijk is. Een reden te meer om daar met elkaar over te praten. Heb daarbij begrip voor de wensen van de donor en diens waardevolle nalatenschap voor anderen. Maar houd omgekeerd ook rekening met de gevoelens van de achterblijvers die naar hun idee misschien niet meer hun ‘complete’ familielid kunnen begraven.

 

Donorregistratie

Hoe dan ook, de tijd begint te dringen. Ten eerste omdat de vraag naar organen en weefsel groot is en bovendien, zoals gezegd, toeneemt. De vele vuurwerkslachtoffers kunnen er over meepraten. Zij zullen vast blij geweest zijn dat er oogweefsel beschikbaar was of dat zij stukjes huid van een ander kregen om hun brandwonden te genezen.

De tweede reden is de nieuwe Donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. Want als u nog geen donor bent dan heeft u nu nog de mogelijkheid om zelf uw keuze te bepalen. Doet u dat niet dan komt na die datum achter uw naam ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Uw organen kunnen dan zo nodig naar een patiënt gaan.

 

Waar kunt u uit kiezen?

1. Ja, ik geef toestemming.

Op het aanmeldformulier kunt u eventueel aangeven welke organen u wel of niet wilt doneren.

2. Nee, ik geef geen toestemming.

3. Mijn partner of familie beslist.

4. Een door mij gekozen persoon beslist.

Wie dat is kunt u op het formulier invullen. En doe dat ook in uw Levenstestament of Wilsverklaring als u die heeft.

 

Belangrijk om te weten

U kunt altijd zelf uw eerder gemaakte keuze of de vermelding ‘geen bezwaar’ in het register wijzigen! Maar onder die nieuwe wet is het voor de familie moeilijk om uw keuze te veranderen. De arts volgt namelijk bijna altijd uw keuze in het Donorregister. Dat is wat u zelf wilde. Alleen als er een heel goede reden is kan een arts soms daarvan afwijken. Een reden als: “Wij hebben het er nooit met de overledene over gehad, dus zijn we er tegen” zal de arts echter niet op andere gedachten brengen.

 

Voor uw aanmelding is er een formulier dat u bij de gemeente kunt ophalen. Of het digitaal via www.transplantatiestichting.nl downloaden en invullen. Op die site staat uitgebreide informatie over het hoe en waarom van orgaandonatie. En in de diverse verhalen leest u wat zo’n donatie voor het verdere leven van de ontvangers betekent.

 

Geplaatst: 19-2-2020

Bron: Donorwise.nl