Terug

 

Terug

 

Terug

Praat met ons, niet over ons

 

Tijdens het eerste Dementie-Event, dat onlangs door en voor mensen met dementie was georganiseerd, stonden twee vragen centraal: “Hoe kijkt de wereld tegen deze ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen?” Of te wel, hoe zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin mensen met dementie volwaardig(er) kunnen participeren.

Dit druk bezochte en inspirerende event vond plaats in het gebouw van Radio Kootwijk. Een markante en voor mensen met dementie geen onbekende locatie, zoals u verderop kunt lezen.

 

Primair van belang is het feit dat de ruim 200 aanwezigen aan het eind van de dag een helder manifest presenteerden. Een belangrijk document dat de Nationale Ombudsman november 2018 officieel in ontvangst nam en in zijn rapport ‘Borg de zorg’ verwerkte. Daarin geeft hij onder meer dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels oplopen. Zij blijven verstoken van de benodigde ondersteuning door een casemanager.

 

Manifest Dementie

Wij, mensen met dementie, vragen uw aandacht voor het volgende:

Dementie verloopt in de regel via een langzaam lopend, jaren durend proces, waarbij onze hersenen steeds moeizamer gaan functioneren.

Wij zijn blij met de hulp die wij van familie, vrijwilligers en hulpverleners krijgen.

Tegelijkertijd ervaren wij dat mensen het lastig vinden om met ons en onze ziekte om te gaan. Velen van ons gaan het steeds lastiger vinden om in de loop der tijd mee te blijven doen aan gewone activiteiten. Bijvoorbeeld actief zijn op verenigingen, een feestje met veel mensen, boodschappen doen en reizen.

Dit komt deels door onze ziekte, maar zeker ook omdat wij door onze ziekte vaak anders behandeld worden. Wij voelen ons dan tekort gedaan. Het is naar als er bij voorbaat vanuit gegaan wordt dat wij iets niet meer kunnen of niet meer begrijpen.

Daarom hebben wij het volgende verzoek aan de mensen om ons heen in de samenleving:

 

1. Geef ons de kans om zelf te doen wat wij nog wel kunnen. Pas op om ons niet teveel uit handen te nemen en zelfs over te nemen.

2. Ondersteun ons waar nodig, zodat wij zo lang mogelijk gewoon mee kunnen doen in het dagelijks leven.

3. De grens tussen helpen en ‘neergezet worden als iemand die toch niks meer kan’ is dun. Houd daar rekening mee.

4. Respecteer dat wij het net als ieder ander mens fijn vinden om soms dingen met anderen te doen en soms juist alleen. Geef ons die ruimte.

5. Hou rekening met het feit dat ieder mens anders is, met eigen voorkeuren en gewoontes.

6. Vul niet van tevoren in: “dit zal ook wel aan de hand zijn en gaan gebeuren”. De ziekte ontwikkelt zich bij ieder mens anders.

7. Vraag ons welke trucjes en ezelsbruggetjes wij gebruiken, in plaats van ons iets op te dringen, als u merkt dat communiceren lastiger wordt.

8. Ons zelfvertrouwen staat onder druk. Maak ons met uw gedrag niet nog meer onzeker. Vertrouwde maatjes kunnen helpen onze onzekerheid weg te nemen.

9. Ondanks onze dementie kunnen wij nog dingen leren. Speel hier op in.

10. Praat met ons, niet over ons.

 

Geplaatst: 10-4-2019

Dementievriendelijkhoorn.nl

 

Voorlichting is een van de activiteiten die in Hoorn wordt georganiseerd op het gebied van dementie. Op de website Dementievriendelijk Hoorn vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten en vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de gemeente Hoorn.

 

Gewijzigd: 19-7-2019

 

 

DemenTalent

 

Zoals eerder gezegd is Radio Kootwijk bekend terrein voor diverse mensen met dementie. Het is namelijk een van de vele landelijke projecten voor deze doelgroep. Zo werken hier in groepsverband de vrijwilligers van ‘DemenTalent Apeldoorn’. Hierdoor ontstaat er een mooie dynamiek waarbij elke  vrijwilliger zijn eigen talent kan inzetten.

De ene vrijwilliger komt voor de taken die hij of zij kan doen, maar de ander komt voor het sociale aspect: er voor de lotgenoot te zijn en elkaar te kunnen helpen. Bij het uitvoeren van de activiteiten zijn ook vrijwilligers zonder dementie en professionals aanwezig  Zij hebben bij DemenTalent de rol van begeleider, maar laten de regie bij de vrijwilligers. (www.dementalent.nl/locatie/apeldoorn)

 

 

 

Heeft u interesse in dergelijke projecten in Hoorn en omgeving of wilt u misschien uw talenten voor anderen nog inzetten, klik hier voor meer informatie en het contactadres.

 

Geplaatst: 10-4-2019