Terug

 

Terug

Compensatieregeling voor zorgkosten 2020

 

Inwoners van Hoorn van 18 jaar of ouder die een laag inkomen en hoge zorgkosten hebben, kunnen alleen nog in 2020 een tegemoetkoming van € 240 krijgen. Deze compensatieregeling eindigt namelijk per januari 2021.

 

Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor deze regeling?

• U woont in Hoorn en bent 18 jaar of ouder

• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument

• U bent een alleenstaande (ouder) of een echtpaar met/zonder kinderen of gepensioneerd

• Uw eigen bijdrage aan zorgkosten ligt dit jaar hoger dan het wettelijk verplicht eigen risico van € 385

• U maakt geen gebruik van het Univé Gemeente pakket (zorgverzekering)

 

Inkomensgrenzen

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling 2020, gelden de volgende inkomensgrenzen per maand. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 

• € 338 voor een alleenstaande onder de 21 jaar

• € 1.368 voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder tot aan pensioengerechtigde leeftijd

• € 1.529 voor een alleenstaande vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

• € 603 voor alleenstaande ouders onder de 21 jaar

• € 1.634 voor alleenstaande ouders ouder dan 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

• € 1.795 voor alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

• € 675 voor echtparen onder de 21 jaar zonder kind(eren)

• € 1.066 voor echtparen ouder dan 21 jaar met kind(eren)

• € 1.315 voor echtparen waarvan één onder de 21 jaar is en zonder kind(eren)

• € 1.706 voor echtparen waarvan één onder de 21 jaar is met kind(eren)

• € 1.954 voor echtparen waarvan beiden 21 jaar of ouder zijn tot aan pensioengerechtigde leeftijd.

• € 2.073 voor echtparen waarvan één of beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

 

Aanvragen

U kunt de compensatieregeling aanvragen via het Contactformulier Bijzondere bijstand. Of bel voor nadere informatie de gemeente, 1.Hoorn: 0229 25 22 00.

 

Geplaatst: 12-11-2020