Het bestuur

 

De Stichting Ouderenraad heeft een algemeen bestuur waarin vertegenwoordigers van de ouderenbonden KBO Blokker, KBO Hoorn, Seniorenvereniging Zwaag, PCOB en vertegenwoordigers van cliëntenraden zitting hebben. Verder heeft het bestuur een aantal leden op basis van deskundigheid benoemd. Het algemeen bestuur bestaat uit vijftien leden. Vanuit het algemeen bestuur zijn er drie werkgroepen ingesteld: werkgroep themabijeenkomsten; werkgroep welzijn, volksgezondheid en minimabeleid, werkgroep wonen, verkeer en veiligheid. De voorzitters van de werkgroepen hebben zitting in het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit vier leden en een vaste notulist. Het dagelijks bestuur wordt professioneel ondersteund door een vertegenwoordiger van de stichting MEE & De Wering.

De vergaderfrequentie van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is éénmaal per maand.

 

 

Samenstelling Dagelijks bestuur:

 

Voorzitter: Piet de Boer

Van de Bosstraat 10, 1624 GH Hoorn,  0229-210657

 

Secretaris: Marjan van Bennekom-Hendriksen

Tinnegieter 95, 1625 AV Hoorn,  0229-230797

 

Penningmeester: Kees Bot

Fruitlaan 87, 1689 HH Zwaag,  0229-297026

 

Voorzitter werkgroep Thema's: Piet de Boer

Van de Bosstraat 10, 1624 GH Hoorn,  0229-210657

 

Adviseur namens Stichting MEE & De Wering: Jan Olijve

Koopvaarder 1, 1625 BZ Hoorn,  088-00 75 140

 

Verslaglegging: vacature

 

 

Samenstelling Algemeen bestuur:

 

Voorzitter werkgroep Wonen en Verkeer: Ton Ophelders

Pissarohof 26, 1628 XG Hoorn,  0229-271004

 

Voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid, Minimabeleid:

Gonny de Vries-Kerckhaert

Dorpsstraat 14, 1689 EV Zwaag,  0229-266696

 

Namens KBO Blokker: Hans de Heij

Yellowlaan 29, 1695 HW Blokker,  0229-232206

 

Namens KBO Hoorn: Martine Rappange

Han Hoekstrahof 60, 1628 WS Hoorn,  0229-264627

 

Namens Seniorenvereniging Zwaag: Toos Kok-Schoenmaker

Pastoor Nuyenstraat 33, 1689 GM Zwaag,  0229-237635

 

Namens Morena: Karmen Read

Bolwerk 31, 1628 KX Hoorn

 

Namens PCOB: Arie Penning

Zuidermeerweg 62, 1652 CV  Zuidermeer, 06 46287272

 

Gewijzigd: 2-2-2021

Wie zijn wij

 

De Stichting Ouderenraad Hoorn is de vertegenwoordiger van alle ouderen in Hoorn. Of ze nu  wel of niet via een ouderenbond zijn georganiseerd.

 

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Wij ondersteunen initiatieven van anderen en maken als dat nodig is onze standpunten kenbaar.

 

De Ouderenraad heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Hoorn. De Ouderenraad ontvangt van de gemeente Hoorn een subsidie om eigen activiteiten en die van de ouderenbonden uit Blokker, Hoorn en Zwaag mogelijk te maken. Er is regelmatig contact met het College van B&W en de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Hoorn, evenals met Intermaris Woondiensten en andere maatschappelijke organisaties. De raad is lid van het Participatie Platform van de gemeente Hoorn.

 

Verder werkt de Ouderenraad samen met en krijgt hij professionele ondersteuning van de welzijnsorganisatie Stichting De Wering.

 

De raad organiseert in samenwerking met de ouderenbonden, stichting Netwerk, stichting De Wering, De Omring en de gemeente Hoorn regelmatig thema- en informatiedagen.

 

Jaarverslag 2020 Ouderenraad Hoorn

Weet u het nog, onze nieuwjaarsreceptie in januari 2020 in de Nadorst? Een receptie waar we als bestuur onbekommerd en in een bomvolle zaal met gasten-op-leeftijd het glas hieven en elkaar een voorspoedig jaar wensten. Lees verder

 

 

Jaarverslag 2019 Ouderenraad Hoorn

Veel gebeurt in nauwe samenwerking met diverse lokale en regionale organisaties, maar ook in gesprekken met individuele of groepen ouderen. Steeds weer blijken enthousiasme, inzet en waar nodig extra hard aan de beltrekken maar moeizaam het gewenste effect te hebben. Lees verder

 

 

 

De Ouderenraad inspireert en daagt uit - Terugblik op 2018

“Vandaag staat hier een gelukkige voorzitter”, zo liet Marian van Berkum-Schouten onlangs publiekelijk weten. Lees verder