‘Het venster op mijn gezondheid’

Inzage in ziekenhuisdossier nu beschikbaar voor alle patiënten

 

Patiënten van het Westfriesgasthuis kunnen inloggen op Mijn Westfriesgasthuis. Dat is een beveiligde website waar patiënten delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Ze kunnen onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen en afspraken inzien.

 

Beter voorbereid

“Ik gebruik het patiëntenportaal om na een consult de samenvatting nog eens na te lezen. Uitslagen van onderzoeken, zoals bloedonderzoek, staan over het algemeen dezelfde dag in je dossier”, vertelt patiënt Michel d’Arnault. “Omdat ik kankerpatiënt ben, vind ik dat erg belangrijk, want wachten op uitslagen vreet aan je. Wanneer je weet waar je aan toe bent, geeft dat rust. Ook kan ik dan beter nadenken over de volgende stap en me voorbereiden op een vervolggesprek met de specialist. Het is het venster op mijn gezondheid en schept openheid en vertrouwen.”

 

Naast uitslagen, behandelverslagen en afspraken zijn ook brieven en een medicijnenoverzicht te zien. Bovendien kunnen patiënten een e-consult aanvragen bij hun arts. Dat betekent dat ze via e-mail een vraag mogen stellen. Dat moet wel eerst met de arts besproken zijn, omdat die het portaal daarvoor moet openstellen. Het Westfriesgasthuis geeft de online inzage om patiënten nog beter te informeren over hun eigen behandeling.

 

Uitslagen direct zichtbaar

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek worden zonder vertraging op Mijn Westfriesgasthuis getoond. Sommige uitslagen, zoals die van een biopsie en onderzoeken door de afdeling medische beeldvorming, worden met een vertraging van zeven dagen getoond. Zo is er gelegenheid om patiënten een toelichting te geven voordat ze de uitslagen zien. “We zijn blij dat Mijn Westfriesgasthuis er nu voor alle afdelingen is”, vertelt Mirjam Kops, projectleider e-Health. “Patiënten krijgen meer inzicht in hun behandeling. Het portaal verschaft nu vooral informatie en wordt de komende jaren uitgebreid met de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf afspraken te plannen en vragenlijsten in te vullen.”

 

Het patiëntenportaal is voorlopig alleen beschikbaar voor patiënten van het Westfriesgasthuis. Het ziekenhuis is sinds 1 april gefuseerd met het Waterlandziekenhuis, daar wordt het portaal later ook ingevoerd. Kijk voor meer informatie en inloggen op wfg.nl/mijnwestfriesgasthuis.

 

Gewijzigd: 22-8-2018

 

 

Samen uit, samen genieten

 

Onder dit motto organiseert Stichting Vier het Leven door het hele land bezoeken aan theater-, concert- en filmvoorstellingen of musea. Zij doet dit speciaal voor ouderen vanaf 65+ die dit niet graag meer in hun eentje willen of kunnen doen. Op deze wijze wil de stichting mensen inspireren en samenbrengen waardoor zij mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij.

 

Een bezoek aan een voorstelling in Het Park of op maandagmiddag een film bekijken in Cinema Oostereiland? Vier het Leven zorgt voor alles. Bij het arrangement zijn o.a. het entreekaartje (altijd op de mooiste plaats), het vervoer van en naar huis, twee consumpties en de gezellige begeleiding inbegrepen. Ook ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel kunnen zich natuurlijk voor zo’n arrangement aanmelden.

Samen met een gastheer of gastvrouw en meestal nog andere gasten kunt u genieten van een heerlijke avond of middag uit. Dus echt iets om naar uit te kijken. Bovendien hoeft u voor dit alles geen lid te zijn van de stichting.

 

Wilt u meer weten, vraag dan vrijblijvend het programmaoverzicht met de voorstellingen aan bij het centrale kantoor. Dat kan via tel. 035 – 5245 156 (werkdagen 9.00 en 18.00 uur) of per mail info@4hetleven.nl.  In dat overzicht staat ook hoe u telefonisch of per post een voorstelling kunt boeken. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kunt u, in overleg met de stichting, zelfs een familielid of vriend(in) meenemen.

De prijs van een arrangement, incl. reserveringskosten, varieert per voorstelling. Als deelnemer betaalt u maar een deel van de kosten. Stichting Vier het Leven kent geen winstoogmerk en houdt de arrangementen betaalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en partners. Nadere informatie en het overzicht met de voorstellingen is ook te vinden op www.4hetleven.nl.

 

Gewijzigd:  22-8-2018

 

 

Rechter: toch Wmo-vergoeding bij aanpassing badkamer

 

De rechter deed uitspraak in de zaak van een oudere mevrouw die haar bad wilde vervangen door een inloopdouche. De gemeente had haar Wmo-aanvraag voor een inloopdouche namelijk afgewezen, onder andere omdat zij de badkamer niet ‘tijdig’ zelf had aangepast. De rechter oordeelt echter dat zij wel voor zo’n voorziening in aanmerking komt en zo’n douche ook niet zelf hoeft te betalen.

 

Had de aanvrager de aanpassing zelf kunnen zien aankomen?

Elke gemeente heeft een beperkt budget. Zij toetst daarom elke Wmo-aanvraag nauwkeurig. Zo kijkt zij bijvoorbeeld of de aanvrager ook andere mogelijkheden heeft. Kan de aanvrager zelf de aanpassingen regelen of, in dit geval, had de vrouw haar bad niet eerder moeten vervangen door een inloopdouche. Is het niet volkomen normaal dat een persoon eens in de zoveel tijd een nieuwe douche of toilet installeert? Had mevrouw moeten sparen voor deze aanpassing?

 

Algemeen gebruikelijk

De gemeente vindt dat mevrouw haar badkamer tijdig zelf had moeten aanpassen, omdat daarvoor een afschrijvingstermijn van 25 jaar staat. Een badkamer tijdig renoveren is namelijk 'algemeen gebruikelijk'.

De rechtbank is het daar niet mee eens. De vrouw heeft naast haar bad ook een douche in haar woning. Maar door haar beperkingen is ze inmiddels aangewezen op een inloopdouche. Had ze geen fysieke beperkingen gekregen, dan had ze haar gewone douche nooit laten vervangen. Daarmee is de inloopdouche niet algemeen gebruikelijk en kan de Wmo-vergoeding op deze grond nooit worden afgewezen.

 

Spaarrekening

Verder vindt de gemeente dat mevrouw zelf moet sparen voor de badkamerrenovatie om dit probleem op te lossen. Dit klopt niet. Volgens eerdere uitspraken mag een gemeente bij toekenning van voorzieningen geen rekening houden met het inkomen of vermogen van de aanvrager. Een verplichting om te sparen is dan ook een financiële voorwaarde die niet gesteld mag worden. De plicht om te sparen is geen onderdeel van de zelfredzaamheid van de aanvrager en mag er ook geen rekeninghouden worden met een eventuele spaarrekening. Kortom, de gemeente is verplicht het volledige bedrag voor haar badkameraanpassing toe te wijzen.

 

Wat betekent deze uitspraak voor uw situatie?

Hoeft u zich nu geen zorgen te maken over uw toekomstige Wmo-aanvraag? Helaas is dit niet te voorspellen, want het blijft altijd maatwerk, omdat geen een situatie hetzelfde is.

 

Kijk voor de verdere details en de formele uitspraak met de jurisprudentie hier

 

Bron: KBO-Brabant

 

Kijk bij WELZIJN voor meer informatie over de eigen bijdrageregeling Wmo.

 

Geplaatst: 5-6-2018

 

 

Levenstestament, volmacht, toelichtingen

 

Van de Notariele Beroepsorgnisatie KNB ontving KBO Hoorn een folder met de titel ‘wie geeft u het vertrouwen?’ Deze folder geeft u een goed inzicht op de vraag wanneer u een testament of volmacht zou moeten maken. Ook wordt ingegaan op de situatie wanneer er geen testament of volmacht is en u niet meer in staat bent om een testament/volmacht af te geven. Dit wordt ‘wilsonbekwaam’ genoemd.

Indien u deze folder zou willen ontvangen, neem dan contact op op met Toon van Diepen, telefoon 0229-216503.

 

 

Ondersteuning bij PC problemen

 

De KBO Hoorn heeft een samenwerking gerealiseerd met de ICT afdeling van het Horizoncollege in Hoorn. Voor al uw problemen inzake instructie/reparatie van uw computer, laptop, mobiele telefoon, tablet enz. kunt u hier terecht. Kosten? Geen kosten! Alleen, indien noodzakelijk, materiaalkosten bij reparatie.

Om van deze diensten gebruik te maken kunt u van maandag t/m woensdag en ook op de vrijdag (niet op donderdag) tussen 9.00 en 11.00 uur rechtstreeks bellen met de studenten helpdesk. Telefoonnummer 0229-287539. Uit reacties vernemen wij alleen maar positieve en tevreden berichten. Dus, bij problemen, contact opnemen via dit telefoonnummer. Ter geruststelling, elke student kan zich bij u legitimeren.

Met instemming overgenomen uit: Mededelingen KBO Hoorn, november 2015