Cursus Cubigo

Leren omgaan met een digitaal platform

 

Cubigo Hoorn is een internetprogramma speciaal voor u, als actieve oudere. Het heeft tot doel zelfzorg en mantelzorg te ondersteunen. Op de website www.cubigo.com/nl kunt u onder andere terecht met vragen rondom uw gezondheid, het doen van bestellingen en voor communicatie met uw mantelzorgers. De zorgdiensten vindt u onder de cubes (drukknoppen) ‘medicatieschema’s’ en betrouwbare ‘gezondheidsinformatie’.

 

Met één klik uw maaltijd aan huis

Cubigo vergemakkelijkt uw internetbezoek, want het bundelt de diensten, activiteiten en producten op één pagina. Zo kunt u op ‘producten & diensten’ klikken om bijvoorbeeld uw maaltijden of boodschappen te bestellen. Het lenen èn laten bezorgen van uw bibliotheekboeken is in een paar klikken zo geregeld. En heeft u vragen over uw gezondheid, dan kunt u meteen naar de site van de ‘Thuisarts’. Verder vindt u er de diverse diensten van 1.Hoorn alsmede sport en andere activiteiten voor 55+ in de gemeente. Bovendien hoeft u op het bezorgen van de krant niet meer te wachten, want deze leest gratis onder de cube ‘Nieuws’. In samenwerking met een gestaag groeiend aantal dienstverleners, organisaties, clubs e.d. krijgt u via Cubigo steeds meer gebruiksgemakken aan huis.

 

Cursus

Het programma is speciaal gemaakt voor de 55-plussers. Maar omdat de een hier makkelijker mee overweg kan dan de ander is er iedere derde woensdag van de maand een cursus. In deze cursus leert u op een tablet hoe u de mogelijkheden van Cubigo kunt gebruiken. Mocht u de website al bezoeken maar nog niet alle mogelijkheden onder de knie hebben, dan bent u natuurlijk eveneens van harte welkom.

 

Wilt u een Cubigo-cursus volgen, meld u zich dan aan bij Vera Truijens -info@witmobiliteit.nl. De cursus vindt plaats op iedere derde woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 bij Wit Mobiliteit aan de Kerkstraat 9 in Hoorn. Zij bieden u zo nodig vervoer aan. De rit binnen gemeente Hoorn is gratis. Daarbuiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Bij Regio Taxi kunt u uw rit reserveren op telefoonnummer 088-6667000.

 

Voor meer info: klik hier

 

Geplaatst:  5-4-2018

 

 

‘Het venster op mijn gezondheid’

Inzage in ziekenhuisdossier nu beschikbaar voor alle patiënten

 

Vanaf 2 januari 2018 kunnen alle patiënten van het Westfriesgasthuis inloggen op Mijn Westfriesgasthuis. Dat is een beveiligde website waar patiënten delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Ze kunnen onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen en afspraken inzien.

 

Beter voorbereid

“Ik gebruik het patiëntenportaal om na een consult de samenvatting nog eens na te lezen. Uitslagen van onderzoeken, zoals bloedonderzoek, staan over het algemeen dezelfde dag in je dossier”, vertelt patiënt Michel d’Arnault. “Omdat ik kankerpatiënt ben, vind ik dat erg belangrijk, want wachten op uitslagen vreet aan je. Wanneer je weet waar je aan toe bent, geeft dat rust. Ook kan ik dan beter nadenken over de volgende stap en me voorbereiden op een vervolggesprek met de specialist. Het is het venster op mijn gezondheid en schept openheid en vertrouwen.”

 

Naast uitslagen, behandelverslagen en afspraken zijn ook brieven en een medicijnenoverzicht te zien. Bovendien kunnen patiënten een e-consult aanvragen bij hun arts. Dat betekent dat ze via e-mail een vraag mogen stellen. Dat moet wel eerst met de arts besproken zijn, omdat die het portaal daarvoor moet openstellen. Het Westfriesgasthuis geeft de online inzage om patiënten nog beter te informeren over hun eigen behandeling.

 

Uitslagen direct zichtbaar

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek worden zonder vertraging op Mijn Westfriesgasthuis getoond. Sommige uitslagen, zoals die van een biopsie en onderzoeken door de afdeling medische beeldvorming, worden met een vertraging van zeven dagen getoond. Zo is er gelegenheid om patiënten een toelichting te geven voordat ze de uitslagen zien. “We zijn blij dat Mijn Westfriesgasthuis er nu voor alle afdelingen is”, vertelt Mirjam Kops, projectleider e-Health. “Patiënten krijgen meer inzicht in hun behandeling. Het portaal verschaft nu vooral informatie en wordt de komende jaren uitgebreid met de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf afspraken te plannen en vragenlijsten in te vullen.”

 

Het patiëntenportaal is voorlopig alleen beschikbaar voor patiënten van het Westfriesgasthuis. Het ziekenhuis is sinds 1 april gefuseerd met het Waterlandziekenhuis, daar wordt het portaal later ook ingevoerd. Kijk voor meer informatie en inloggen op wfg.nl/mijnwestfriesgasthuis.

 

Gewijzigd: 19-1-2018

 

Samen uit, samen genieten

 

Onder dit motto organiseert Stichting Vier het Leven door het hele land bezoeken aan theater-, concert- en filmvoorstellingen of musea. Zij doet dit speciaal voor ouderen vanaf 65+ die dit niet graag meer in hun eentje willen of kunnen doen. Op deze wijze wil de stichting mensen inspireren en samenbrengen waardoor zij mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij.

 

Een bezoek aan een voorstelling in Het Park of op maandagmiddag een film bekijken in Cinema Oostereiland? Vier het Leven zorgt voor alles. Bij het arrangement zijn o.a. het entreekaartje (altijd op de mooiste plaats), het vervoer van en naar huis, twee consumpties en de gezellige begeleiding inbegrepen. Ook ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel kunnen zich natuurlijk voor zo’n arrangement aanmelden.

Samen met een gastheer of gastvrouw en meestal nog andere gasten kunt u genieten van een heerlijke avond of middag uit. Dus echt iets om naar uit te kijken. Bovendien hoeft u voor dit alles geen lid te zijn van de stichting.

 

Wilt u meer weten, vraag dan vrijblijvend het programmaoverzicht met de voorstellingen aan bij het centrale kantoor. Dat kan via tel. 035 – 5245 156 (werkdagen 9.00 en 18.00 uur) of per mail info@4hetleven.nl.  In dat overzicht staat ook hoe u telefonisch of per post een voorstelling kunt boeken. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kunt u, in overleg met de stichting, zelfs een familielid of vriend(in) meenemen.

De prijs van een arrangement, incl. rerserveringskosten, varieert per voorstelling. Als deelnemer betaalt u maar een deel van de kosten. Stichting Vier het Leven kent geen winstoogmerk en houdt de arrangementen betaalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en partners. Nadere informatie en het overzicht met de voorstellingen is ook te vinden op www.4hetleven.nl.

 

Geplaatst:  28-11-2017

 

 

Hoorn rekent het laagste tarief

voor de eigen bijdrage Wmo

 

Voor Wmo-voorzieningen moeten de gebruikers een eigen bijdrage betalen. Dat is bijvoorbeeld van toepassing bij huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding en begeleiding. Voor rolstoelen wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht. Het Rijk bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage die echter nooit meer mag zijn dan de kostprijs van de voorziening. Verder is die bijdrage afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en het inkomen. Namens de gemeenten berekent en int het Centraal Administratie Kantoor (CAK) deze  bijdragen.

In het afgelopen jaar heeft het Rijk de regeling op diverse punten gewijzigd. Hierdoor kunnen gebruikers die nog niet aan genoemd maximum zitten soms met hogere kosten te maken krijgen. In de praktijk blijkt dat cliënten om die reden hun Wmo-aanvraag intrekken. Of, als ze al een voorziening hebben, die stoppen en op zoek gaan naar een goedkopere manier voor de toch noodzakelijke ondersteuning.

Gelukkig bieden verschillende gemeenten, waaronder Hoorn, financieel een helpende hand. Hoorn rekent daarom vanaf 2017 altijd het goedkoopste tarief.

Wethouder Theo van Eijk: “De kleine groep die afziet van ondersteuning willen we met deze oplossing helpen. Wij geven het goedkoopste tarief voor de zorg door aan het CAK, ook wanneer de ondersteuning duurder is. Dit verschil neemt de gemeente voor haar rekening. Wij hopen zo dat mensen niet op basis van het geld beslissen of zij wel of geen zorg afnemen.”

Bron: Nieuwsbrief gemeente Hoorn

 

Hoorn rekent goedkoopste tarief voor inwoners met eigen bijdrage

Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor de Wmo door het Rijk verlaagd. Dit betekent dat veel inwoners minder eigen bijdrage gaan betalen. Bovendien betalen huishoudens waarvan de ene partner werkt en de andere partner chronisch ziek is helemaal geen eigen bijdrage meer. De gemeente Hoorn heeft, in aanvulling daarop, besloten om vanaf dit jaar bij de eigen bijdrage voor alle ondersteuning altijd het goedkoopste bedrag aan te houden. Dat gebeurt ook wanneer via de aanbesteding hogere tarieven zijn afgesproken.

 

Effecten hogere eigen bijdrage onderzocht

In Hoorn wordt een eigen bijdrage gevraagd van inwoners die gebruik maken van ondersteuning van de gemeente, zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding en begeleiding. In 2016 werd de eigen bijdrage verhoogd voor een deel van de ondersteuning. Daarom heeft de gemeente gekeken naar de effecten van de hogere eigen bijdrage van alle ondersteuningsvormen. 82% van de inwoners die gebruik maakt van de Wmo-ondersteuning houdt dezelfde ondersteuning. Een kleine groep inwoners ziet af van ondersteuning via de gemeente of zoekt zelf een goedkoper manier om de zorg te krijgen.

 

Inkomensafhankelijk

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de tarieven voor ondersteuning op basis van het inkomen. In sommige situaties heeft dat geleid tot hoge zorgkosten voor inwoners waarvan de partner bijvoorbeeld chronisch ziek is. Er is dan vaak één inkomen, maar de kosten voor ondersteuning zijn hoog. Ook inwoners die voor bepaalde regelingen net boven de inkomensgrens zitten moeten door de hogere bijdrage naar verhouding meer betalen. In andere gevallen hebben mensen wel een hoog inkomen, maar weinig te besteden, door schulden vanwege bijvoorbeeld echtscheiding of door hun kind(eren), dan wel door hoge kosten voor de nodige psychologische hulp zoals bij een burn-out.

 

Oplossing voor risicogroepen

Wethouder Theo van Eijk: ‘De kleine groep die afziet van ondersteuning willen we met deze oplossing helpen. Wij geven het goedkoopste tarief voor de zorg door aan het CAK, ook wanneer de geleverde zorg of ondersteuning duurder was. Dit verschil neemt de gemeente voor haar rekening. Wij hopen zo dat mensen niet op basis van het geld beslissen of zij wel of geen zorg afnemen.’

 

Hieronder vindt u voor welke inkomenscategorieën welke bedragen gelden.

 

Kijk bij WELZIJN voor meer informatie over de eigen bijdrageregeling Wmo.

 

Gewijzigd: 8-12-2017

 

 

Levenstestament, volmacht, toelichtingen

 

Van de Notariele Beroepsorgnisatie KNB ontving KBO Hoorn een folder met de titel ‘wie geeft u het vertrouwen?’ Deze folder geeft u een goed inzicht op de vraag wanneer u een testament of volmacht zou moeten maken. Ook wordt ingegaan op de situatie wanneer er geen testament of volmacht is en u niet meer in staat bent om een testament/volmacht af te geven. Dit wordt ‘wilsonbekwaam’ genoemd.

Indien u deze folder zou willen ontvangen, neem dan contact op op met Toon van Diepen, telefoon 0229-216503.

 

 

Ondersteuning bij PC problemen

 

De KBO Hoorn heeft een samenwerking gerealiseerd met de ICT afdeling van het Horizoncollege in Hoorn. Voor al uw problemen inzake instructie/reparatie van uw computer, laptop, mobiele telefoon, tablet enz. kunt u hier terecht. Kosten? Geen kosten! Alleen, indien noodzakelijk, materiaalkosten bij reparatie.

Om van deze diensten gebruik te maken kunt u van maandag t/m woensdag en ook op de vrijdag (niet op donderdag) tussen 9.00 en 11.00 uur rechtstreeks bellen met de studenten helpdesk. Telefoonnummer 0229-287539. Uit reacties vernemen wij alleen maar positieve en tevreden berichten. Dus, bij problemen, contact opnemen via dit telefoonnummer. Ter geruststelling, elke student kan zich bij u legitimeren.

Met instemming overgenomen uit: Mededelingen KBO Hoorn, november 2015