Lees ons INFO bulletin:

Meer over ons INFO bulletin, klik hier

Welkom op onze website

Help mee om Hoorn toegankelijker te maken

Iedereen met een lichamelijk beperking – of dat nu blinden of slechtzienden zijn, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven of slechthorenden – zoekt maximale bewegingsvrijheid. Je wil immers zonder hindernissen een boodschap kunnen doen, of spontaan genieten van je vrije tijd. Via de gratis ‘Ongehinderd App’ en de website app.ongehinderd.nl is te zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. Uw hulp is daarbij nodig, want van veel locaties in onze gemeente is nog niet bekend of en in welke mate zij toegankelijk zijn voor de doelgroep.

 

Wilt u mee helpen of meer weten, download de Ongehinderd app of bezoek de website https://app.ongehinderd.nl/Home.

 

Geplaatst: 21-8-2018

 

 

DementTalent Hoorn

 

 

Bent u vergeetachtig of heeft u dementie? Zit u veel thuis en vindt u dat jammer? Neem dan eens contact op met DemenTalent Hoorn. Zij kunnen u begeleiden naar een leuke en passende invulling van uw dag als vrijwilliger bij  verenigingen of andere organisaties waar uw kennis en ervaring welkom zijn. Door bijvoorbeeld als vrijwilliger mee te helpen op en om het sportveld en in de kantine dan wel door voorlichting of gastlessen te geven op scholen. Of gaat u liever aan de slag bij Mak Blokweer, de kringloopwinkel van Stichting Emmaus of bij Stadslandbouw?

Uw talenten verdwijnen namelijk niet zomaar, ook niet bij dementie. En iets doen waar u goed in bent maakt u blij en geeft u weer zelfvertrouwen. Een van de vrijwilligers zei daarover: “Door actief bezig te zijn voel ik me veel beter, mijn humeur is erop vooruit gegaan, mijn vrouw heeft haar ‘partner’ weer terug!”

 

Klik hier voor meer informatie en het contactadres.

 

Geplaatst: 5-4-2018

 

Manifest dementie

 

Geplaatst: 30-11-2018

Themadag ‘Prettig Wonen voor Nu en Later’ geweldig succes

 

 

De Ouderenraad Hoorn kijkt terug op een zeer geslaagde themadag ‘Prettig Wonen voor Nu en Later’. Dit mede dankzij zeer betrokken sprekers en een geïnteresseerd publiek die de zaal tot te laatste stoel had gevuld.

 

Na de opening door dagvoorzitter Piet de Boer luisterden de aanwezigen geboeid naar de goed op elkaar aansluitende presentaties. Zo stipte de Hoornse wethouder Marion van der Ven de diverse activiteiten op het gebied van wonen voor ouderen in de diverse wijken aan. Aansluitend gingen de beleidsmedewerkers voor Wonen, Betty Haubrich en Joke van der Gulik nader in op de vraag naar het aantal woningen voor zeventigplusser. Wat voor soort woningen zijn er voor die groeiende groep nodig? Wat verwacht u van uw woonomgeving: dicht bij winkels, een zorgrestaurant en het wijkcentrum voor de activiteiten? Hoe kunt u uw eigen huis geschikt maken om daarin langer te kunnen blijven wonen? Welke handige voorzieningen zou u dan moeten aanschaffen? Een lampje met bewegingsmelder bij het bed of een sprekende klok, afstandsbedieningen, een rook- en CO2-melder, of…? Bij dit alles is het goed om te weten dat de gemeente een regeling heeft voor bewoners die hun huis willen aanpassen: de Blijverslening. Hiermee kunt u de verbouwingen van uw woning financieren.

 

Na een humoristisch filmpje over wat op latere leeftijd in en om het huis zoal fout kan gaan werden diverse aanpassingen gedemonstreerd. Dit gebeurde aan de hand van het demonstratiehuisje waarin van alles te zien was. Van een postopvangbakje, zodat je niet meer hoeft te bukken, tot een deurbel met flitslamp en nog veel meer.

 

Na de koffie ging Kim Oude Luttikhuis van Onderzoek en Adviesbureau Atrivé verder in op de woon- en zorgwensen van de aanwezigen. Ze begon met een kleine inventarisatie waaruit bleek dat er een mooie brede vertegenwoordiging uit alle wijken van groot Hoorn aanwezig was. De meesten waren 70 jaar en ouder. Daarvan woont 50% alleen. Ze voelen zich niet oud, hebben geen acute zorgvraag en willen zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Zaken die ook uit eerder onderzoek gebleken zijn. Slechts 10% van de ouderen willen wel naar kleinere woonruimte maar dan wel met tuin of groot balkon en in de buurt van een winkelcentrum en het openbaar vervoer. Het belangrijkste is echter dat je voelt dat je bestaat, gezien wordt, van waarde bent en dat je zelf keuzes kunt blijven maken. Het is dan wel zaak dat je ook werkt aan je eigen netwerken: sociale contacten met familie, buren en vrienden zijn namelijk onmisbaar en voorkomen bijvoorbeeld vereenzaming.

 

Na de prima verzorgde lunch (geweldig hoe snel de medewerkers op de onverwachte opkomst anticipeerden) ging Piet de Boer in op het wonen van Senioren en de diverse woonvormen, zoals levensloopbestendige woningen en zorghotels. Maar ook aan kangeroewoningen, groepswonen, zorgappartementen, aanleunwoningen  en verpleeghuizen.

 

Als voorbeeld van groepswonen presenteerde Sophie Klaver van de Stichting Knarrenhof het project ‘Krasse Knarren’, een alternatief voor mantelzorg. In dat project is een groep mensen in Zwolle samen op zoek gegaan naar een locatie en hebben ze met elkaar besproken hoe hun toekomstige woningen eruit moeten gaan zien. Met hulp van de stichting worden hun ideeën vervolgens uitgewerkt en gerealiseerd. Op het ogenblik is een soortgelijke groep op zoek naar een locatie in Hoorn.

 

Tot slot dankte de dagvoorzitter allen voor het welslagen van deze inspirerende en interactieve dag. Het toonde aan dat het thema Wonen duidelijk leeft onder de doelgroep van de Ouderenraad Hoorn.

 

Kijk voor meer informatie op de site www.lekkerblijvenwonen.nl en www.knarrenhof.nl.

 

Wat inwoners van Hoorn belangrijk vinden.

Bron: Atrivé

 

Geplaatst: 26-11-2018

 

 

 

 

Het Nationaal Ouderenfonds

 

Vanuit de overtuiging dat iedere oudere meetelt zet het Nationaal Ouderenfonds zich met hart en ziel in voor ouderen in Nederland. Vooral voor hen die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen.

 

“10 jaar geleden kwam ik er plotseling alleen voor te staan. Het is zo stil in huis. Daarom kijk ik echt uit naar het telefoontje van de Zilverlijn. Het is fijn dat er even iemand aan me denkt.”

 

 “Bij zo’n uitstapje wordt veel voor je geregeld, daarom ging ik mee. Anders heb ik te weinig energie om zoiets te ondernemen.”

 

“Ware klasse verloochent zich niet hè”, roept een deelnemer aan de OldStars walking football¬-training. “Je moet de bal wel op de man spelen, niet voor de man.”

 

“Ik heb al 9 jaar een computer in huis maar wist niet zo goed hoe het werkte. Maar dankzij de computerles weet ik nu veel meer en kan ik altijd bellen als ik weer eens een verkeerd knopje heb ingedrukt.”

 

 “Ik vind dit idee van het Ouderenfonds zo mooi en nuttig”, aldus een senior met levens- en werkervaring die als vrijwilliger een onervaren student helpt bij het leren studeren. “Ik heb de indruk dat ‘mijn’ studente mijn begeleiding als nuttig ervaart.”

 

Zomaar wat enthousiaste uitspraken van deelnemers aan activiteiten die het Ouderenfonds, al dan niet samen met andere instanties, organiseert en financiert. Dit alles met dank aan de 85.000 (!) zeer betrokken vrijwilligers, die veel tijd en energie steken in het uitvoeren en verder ontwikkelen van die activiteiten.

 

Het Nationaal Ouderenfonds is bij velen bekend om haar belservice de Zilverlijn, kerstkaartenacties en bovenal de boottochten en uitjes naar het strand e.d. Maar een willekeurige greep uit het aanbod laat zien dat het fonds nog meer doet voor ouderen en hun omgeving, zoals familie en mantelzorgers. Daarnaast staat de deur van het fonds voor vrijwilligers altijd open.

 

De Zilverlijn

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Als u zich aanmeldt wordt u regelmatig gebeld door professionele vrijwilligers. Zij bieden u een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar u behoefte aan heeft.

U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld wilt worden, in de ochtend of de middag. Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de Zilverlijn volledig kosteloos en vrijblijvend.

 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling of verwaarlozing gebeuren vaak niet moedwillig, maar eerder uit onmacht of onkunde waarbij alle betrokkenen lijden onder de situatie. Professionals, vrijwilligers en familie spelen een belangrijke rol bij het signaleren en het sneller aanpakken van dergelijke misstanden. Bij vermoeden daarvan, bijvoorbeeld in een instelling, kunt u de OuderenOmbudsman inschakelen.

 

Financiële steun bij activiteiten

Wilt u een barbecue of een dagje uit voor ouderen organiseren? Of wilt u een duofiets of de aankleding van een gemeenschappelijke ruimte aankopen en mist u daarvoor de financiële middelen? Dan geeft het Premieplan van het fonds een extra financieel steuntje in de rug. Het Premieplan helpt zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties kleinschalige activiteiten en projecten voor kwetsbare ouderen uit te voeren. Als u een geldinzamelactie houdt, zoals een rommelmarkt of een statiegeldactie, verdubbelen wij uw netto-opbrengst tot maximaal € 2.000,-. Kortom, kom in actie: 1 miljoen ouderen voelen zich eenzaam. Kijk niet machteloos toe, doe iets. Bedenk een unieke actie, trommel uw vrienden op en laat u sponsoren.

 

LHBT-ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds is er ook voor een groep die speciale aandacht vraagt, de zogenaamde onzichtbare of roze ouderen. Te weten de homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender ouderen van wie velen zich onzichtbaar voelen. Zij zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit niet werd geaccepteerd. Uit angst voor negatieve reacties houden zij hun geaardheid vaak voor zich, soms hun leven lang. Dit maakt deze ouderen extra kwetsbaar. Daarnaast worden deze vormen van seksuele geaardheid in zorginstellingen vaak onvoldoende her- en onderkend. Voor deze groep ouderen, zorgprofessionals en anderen heeft het fonds onder andere informatiemateriaal ontwikkeld en bieden hun geschoolde vrijwilligers deze ouderen een luisterend oor. Daarnaast kunnen zij bij de OuderenOmbudsman hulp vragen over wet- en regelgeving.

 

Betaalde mantelzorg

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun naasten. Maar sinds de invoering van de Wmo en de bezuinigingen in de zorg komen er steeds meer zorgaanbieders die vervangende mantelzorg tegen betaling aanbieden. De zorg verschilt: gezelschap bieden, hulp in het huishouden of bijvoorbeeld lichamelijke verzorging. Ook de prijzen verschillen per zorgaanbieder. Er bestaan geen regels voor betaalde mantelzorg en er is geen keurmerk. Wilt u van die betaalde zorg gebruikmaken, dan moet u erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening op orde is. Met de checklist en adviezen van het fonds blijft u de bomen door het bos zien en voorkomt u financieel misbruik!

 

Vrijwilligerswerk

“Als vrijwilliger vind ik het heel mooi om te zien hoe openhartig mensen zijn tijdens een uitje.” Aliëtte helpt mee met de stranduitjes voor ouderen. “Mensen maken een praatje met je en nemen je in vertrouwen. Dat is een heel fijn gevoel.”

Help net als Aliëtte eenzame ouderen en meld u aan als vrijwilliger voor een van de vele taken en activiteiten van het fonds. Op hun site vindt u een keur aan functies waar vast iets passends voor u tussen zit.

 

 

Nieuwsgierig naar wat het Nationaal Ouderenfonds voor u als oudere kan betekenen of omgekeerd wat u voor ouderen zou kunnen doen? Kijk dan op de site www.nationaalouderenfonds.nl. U vindt daar achtergrond informatie, documentatie, aanvraagformulieren e.d.

Of bel/mail met de Klantenservice: 0800 1325, info@ouderenfonds.nl

 

Geplaatst: 22-8-2018