Lees ons INFO bulletin:

 

 

Meer over ons INFO bulletin, klik hier

Twee maanden geen eigen Wmo bijdrage door coronacrisis

Inwoners die in de maanden april en/of mei 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, hoeven over die maanden geen eigen bijdrage te betalen. Lees verder

 

Woonvisie Hoorn 2020-2025 - Gemiste kans voor ouderen?

“Om Hoorn in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te laten blijven moet onze gemeente 'meer stad' worden en dus groeien”, aldus het College van B&W in hun raadsvoorstel Woonvisie Hoorn 2020-2025. Lees verder

 

Gebruik van mondkapjes

Steeds meer mensen dragen al dan niet verplicht een mondkapje. Maar wat zijn nu precies de regels? Wanneer moet ik een mondkapje dragen, waar moet deze aan voldoen en waar kan ze kopen? Lees verder

 

Inloopspreekuren van 1.Hoorn

Heeft u zorg en ondersteuning nodig? Of heeft u een zorgvraag, maar geen antwoord? Komt u er met uw eigen omgeving niet uit om ondersteuning te organiseren? Lees verder

 

Praten met ouderen, niet òver ouderen

Beter Oud heeft tot doel ouderen een zo zelfstandig en waardevol mogelijk leven te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Daarbij is het van belang te weten wat senioren daar zelf over kunnen zeggen. De inbreng van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden is hierbij onmisbaar. Een van de klankborden van die groepen is de Raad van Ouderen die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert. Dit onder het motto: Praten  met ouderen, niet òver ouderen. Advies van de Raad van Ouderen aan de minister ‘Betrekken van Ouderen’ hier te zien.

Leeftijdsgrens voor medische behandeling?

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving, waaronder de ouderen. Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen nemen gelukkig allerlei initiatieven om de kwaliteit van leven voor die, al dan niet zelfstandig wonende, ouderen in stand te houden. En zeker nu we langer dan gedacht met die gevolgen te maken krijgen, is aandacht voor en ondersteuning van die groep extra belangrijk. En niet voor niets gaan huisartsen in gesprek met senioren in hun praktijk over onverhoopte keuzes bij medische behandelingen.  Lees verder

 


Stel uw zorgvraag niet uit
Door de coronamaatregelen daalt het aantal aanvragen voor zorg en ondersteuning. Maar het is niet de bedoeling dat u een kleine of grotere zorgvraag of gezondheidsprobleem uitstelt of hiermee blijft rondlopen. Lees verder

 

Wat maakt uw leven zinvol?

“Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven ‘zinvol’ maakt. Of misschien beter gezegd: niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is”, aldus de Raad van Ouderen. Lees verder

 

Gesprekken over goed ouder worden

Wat is er nodig om goed ouder te kunnen worden? Diverse organisaties gaan in de wijk hierover in gesprek. Lees verder

Bijgewerkt:

18-9-2020