Lees ons INFO bulletin:

Meer over ons INFO bulletin, klik hier

Welkom op onze website

DemenTalent

 

Zoals eerder gezegd is Radio Kootwijk bekend terrein voor diverse mensen met dementie. Het is namelijk een van de vele landelijke projecten voor deze doelgroep. Zo werken hier in groepsverband de vrijwilligers van ‘DemenTalent Apeldoorn’. Hierdoor ontstaat er een mooie dynamiek waarbij elke  vrijwilliger zijn eigen talent kan inzetten.

De ene vrijwilliger komt voor de taken die hij of zij kan doen, maar de ander komt voor het sociale aspect: er voor de lotgenoot te zijn en elkaar te kunnen helpen. Bij het uitvoeren van de activiteiten zijn ook vrijwilligers zonder dementie en professionals aanwezig  Zij hebben bij DemenTalent de rol van begeleider, maar laten de regie bij de vrijwilligers. (www.dementalent.nl/locatie/apeldoorn)

 

Heeft u interesse in dergelijke projecten in Hoorn en omgeving of wilt u misschien uw talenten voor anderen nog inzetten, klik hier voor meer informatie en het contactadres.

 

Geplaatst: 10-4-2019

 

Zo werken de wijkteams van 1.Hoorn

 

Heeft u zorg en ondersteuning nodig? Of heeft u een zorgvraag, maar geen antwoord? Komt u er met uw eigen omgeving niet uit om ondersteuning te organiseren? Dan kunt u terecht bij de wijkteams van 1.Hoorn in uw wijk.

 

De medewerkers van 1.Hoorn zijn deskundig en denken met u mee over de mogelijkheden; dichtbij als het kan en met professionele hulp als het nodig is.

 

Wat is 1.Hoorn?

De teams bestaan uit medewerkers van diverse zorgorganisaties. Zij werken onder de regie van de gemeente onder de naam 1.Hoorn. U kunt met al uw zorgvragen terecht op één punt. Zoals over:

 

• Opvoeding en opgroeien

• Wonen en samenleven

• Geldzaken en dingen regelen

• Zorg en hulpmiddelen

• (vrijwilligers-) werk en activiteiten in de buurt

 

Samen ondersteuning vinden

De medewerkers zijn voor u een luisterend oor. Zij helpen u daarnaast op weg om zelf een oplossing te vinden, door het inzetten van mensen uit uw directe omgeving of andere vrijwilligers. Wist u bijvoorbeeld dat er in Hoorn en omgeving ook veel vrijwilligers en organisaties actief zijn waar u terecht kunt voor ondersteuning, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, klusjes in huis, vervoer en gezellige activiteiten? Als u meer hulp nodig heeft, zorgen zij voor professionele ondersteuning op maat. U krijgt hierbij één contactpersoon. Stap voor stap werken we samen aan een oplossing voor nu en in de toekomst.

 

Inloopspreekuren

Een vraag stellen of uw zorg over iemand anders uiten? Bel of kom langs tijdens een van de inloopspreekuren van 1.Hoorn. Elke dag van de week is er een spreekuur waar u terecht kunt. Kijk voor de locaties en openingstijden op de pagina Inloopspreekuren, of bel ons via 0229 – 252 200.

 

Vindt u het moeilijk om hulp aan te vragen?

Of wilt u graag dat er iemand aanwezig is bij de gesprekken met 1.Hoorn?

U kunt dan gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Informatie hierover vindt u op de pagina Cliëntondersteuning.

 

Meteen zorg aanvragen?

Wilt u meteen zorg of ondersteuning aanvragen? Vul dan het aanmeldformulier in.

 

Bron: Gemeente Hoorn

Geplaatst: 15-5-2019

 

 

Praat met ons, niet over ons

 

Tijdens het eerste Dementie-Event, dat onlangs door en voor mensen met dementie was georganiseerd, stonden twee vragen centraal: “Hoe kijkt de wereld tegen deze ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen?” Of te wel, hoe zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin mensen met dementie volwaardig(er) kunnen participeren.

Dit druk bezochte en inspirerende event vond plaats in het gebouw van Radio Kootwijk. Een markante en voor mensen met dementie geen onbekende locatie, zoals u verderop kunt lezen.

 

Primair van belang is het feit dat de ruim 200 aanwezigen aan het eind van de dag een helder manifest presenteerden. Een belangrijk document dat de Nationale Ombudsman november 2018 officieel in ontvangst nam en in zijn rapport ‘Borg de zorg’ verwerkte. Daarin geeft hij onder meer dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels oplopen. Zij blijven verstoken van de benodigde ondersteuning door een casemanager.

 

Manifest Dementie

Wij, mensen met dementie, vragen uw aandacht voor het volgende:

Dementie verloopt in de regel via een langzaam lopend, jaren durend proces, waarbij onze hersenen steeds moeizamer gaan functioneren.

Wij zijn blij met de hulp die wij van familie, vrijwilligers en hulpverleners krijgen.

Tegelijkertijd ervaren wij dat mensen het lastig vinden om met ons en onze ziekte om te gaan. Velen van ons gaan het steeds lastiger vinden om in de loop der tijd mee te blijven doen aan gewone activiteiten. Bijvoorbeeld actief zijn op verenigingen, een feestje met veel mensen, boodschappen doen en reizen.

Dit komt deels door onze ziekte, maar zeker ook omdat wij door onze ziekte vaak anders behandeld worden. Wij voelen ons dan tekort gedaan. Het is naar als er bij voorbaat vanuit gegaan wordt dat wij iets niet meer kunnen of niet meer begrijpen.

Daarom hebben wij het volgende verzoek aan de mensen om ons heen in de samenleving:

 

1. Geef ons de kans om zelf te doen wat wij nog wel kunnen. Pas op om ons niet teveel uit handen te nemen en zelfs over te nemen.

2. Ondersteun ons waar nodig, zodat wij zo lang mogelijk gewoon mee kunnen doen in het dagelijks leven.

3. De grens tussen helpen en ‘neergezet worden als iemand die toch niks meer kan’ is dun. Houd daar rekening mee.

4. Respecteer dat wij het net als ieder ander mens fijn vinden om soms dingen met anderen te doen en soms juist alleen. Geef ons die ruimte.

5. Hou rekening met het feit dat ieder mens anders is, met eigen voorkeuren en gewoontes.

6. Vul niet van tevoren in: “dit zal ook wel aan de hand zijn en gaan gebeuren”. De ziekte ontwikkelt zich bij ieder mens anders.

7. Vraag ons welke trucjes en ezelsbruggetjes wij gebruiken, in plaats van ons iets op te dringen, als u merkt dat communiceren lastiger wordt.

8. Ons zelfvertrouwen staat onder druk. Maak ons met uw gedrag niet nog meer onzeker. Vertrouwde maatjes kunnen helpen onze onzekerheid weg te nemen.

9. Ondanks onze dementie kunnen wij nog dingen leren. Speel hier op in.

10. Praat met ons, niet over ons.

 

Geplaatst: 10-4-2019

 

 

Aangepaste voetbalsporten - Binnen en buiten

 

Oldstars walking football

Elke dinsdag van 15.00 – 17.00 uur, is er voor alle 55+, mannen én vrouwen, ‘Walking football’. Je speelt met een voetbal op een klein veld en je mag niet rennen of elkaar aanraken. Door strategisch en tactisch spelen probeer je te scoren. “Via walking football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten”.

Always Forward Hoorn, Sportlaan 2 Hoorn, tel. 06.837 161 80

 

Showdown

Verder organiseert Always Forward sinds april 2019 ‘Showdown’, een voetbalspel voor mensen met een visuele beperking, maar óók voor mensen zonder deze beperking. Het is een snelle sport, een mix van tafeltennis en air hockey. Als je kunt zien speel je met een donkere bril voor een gelijkwaardig partijtje met je tegenstander die visueel beperkt is. Met een langwerpig batje probeer je de rinkelende bal in het doel van je tegenstander te schieten. Elke woensdagavond van 19.30-21.30 uur ben je van harte welkom om mee te spelen in onze kantine op Sportlaan 2 in Hoorn.

 

Zie voor meer informatie en de video op www.teamsportservice.nl. Of neem contact op met Sandra van Leeuwen, 06 254 37 010, smmvanleeuwen@ziggo.nl

Op de site www.unieksporten.nl staat nog meer over aangepaste sporten.

 

Geplaatst: 10-4-2019

 

 

Raad van Ouderen geeft eerste advies

 

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken, zoals BeterOud. Onlangs heeft de raad zijn eerste advies gestuurd naar de minister en Tweede Kamer. Dit ging over de publiekscampagne over de waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden.

 

Adviesvraag campagne herwaardering ouderen

Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht De vraag van de minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: ‘Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?’

 

De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van de campagne Herwaardering van ouderen.

 

Geplaatst: 5-3-2019

 

 

Een nieuw bestuurslid voor de Ouderenraad; ú misschien?

 

Wie zijn wij:

Stichting Ouderenraad Hoorn is de vertegenwoordiger van alle ouderen in Hoorn. Of ze nu wel of niet via een ouderenbond zijn georganiseerd. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Wij ondersteunen initiatieven van anderen en maken als dat nodig is onze standpunten kenbaar.

 

Wij zoeken:

Op dit moment is het bestuur van Stichting Ouderenraad Hoorn op zoek naar een bestuurder die als taak krijgt de contacten met de gemeentelijke politiek te onderhouden. Het bestuur vergadert overdag. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Wat wij verwachten van deze kandidaat:

• Beschikt over goede sociale vaardigheden.

• Kan goed netwerken.

• Kent de weg in het ambtelijk apparaat.

• Is bekend met het werken met de sociale media (Facebook, Instagram etc.).

• Bekendheid met multiculturele aspecten van de samenleving en contacten binnen niet-Nederlandse bevolkingsgroepen strekt tot voorkeur.

 

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag uw brief met CV voor 1 mei a.s. Deze brief kunt u sturen naar het secretariaat:

M.A.H. van Bennekom-Hendriksen, Tinnegieter 95 1625 AV Hoorn of per e-mail: m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl

 

Gewijzigd: 12-3-2019

 

 

Inkomensondersteuning voor inwoners in Hoorn

 

Gemeente Hoorn geeft haar inwoners met een laag inkomen een extra steuntje in de rug. Met name aan mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Maar die steun is er ook voor AOW’ers die geen of een heel klein pensioen hebben. En voor anderen met een laaginkomen, bijvoorbeeld een alimentatie. Vanaf dit jaar kunnen meer mensen die financiële hulp aanvragen. Want de gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd van 115% naar 120% van de bijstands­norm. Er zijn verschillende regelingen waar deze doelgroep mogelijk gebruik van kan maken.

 

Algemene bijstand

Heeft u niet genoeg geld voor uw dagelijks levensonderhoud en komt u niet in aanmerking voor andere voorzieningen? Dan kunt u algemene bijstand aanvragen.

 

Bijzondere bijstand

Deze regeling is er voor het geval u door bijzondere omstandigheden bepaalde uitgaven heeft. Bij uw aanvraag hiervoor kijkt de gemeente naar de noodzaak van deze uitgaven en of u die niet uit uw inkomen of eigen vermogen kunt betalen. Denk daarbij aan een eigen bijdrage voor rechtshulp en kosten voor beschermingsbewind. Dit zijn kosten die u normaal niet maakt, maar wel verplicht bent te betalen. Met andere woorden: u heeft geen keuze.

 

Zorgverzekering

Speciaal voor de inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente samen met Univé een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld. Deze basisverzekering sluit u af met een aanvullende verzekering. Dat aanvullende deel biedt ruime vergoedingen voor medische kosten zoals die voor brillen, fysiotherapie of de tandarts. Van Univé krijgt u een korting en de gemeente betaalt een deel van de premiekosten. Univé accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid, mits u volgens de gemeente in aanmerking komt voor deze verzekering.

 

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag krijgt u pas als u drie jaar op rij een ‘laag inkomen’ heeft en uw inkomen niet omhoog gaat. De inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd en is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast, wasmachine of andere (onverwachte) uitgaven.

 

Kwijtscheldingen

Bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat het om onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overheid stelt hiervoor elk jaar normbedragen vast. Voorwaarde voor die kwijtschelding is dat u niet meer mag verdienen dan die normbedragen. Ook mag u geen spaargeld hebben. Deze eis is dus strenger dan voor de bijstandsuitkering.

 

Sport- en cultuurstrippenkaart

Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen. Als u recht heeft op zo’n kaart, dan krijgt u die ook voor elk inwonend gezinslid van 0 tot en met 17 jaar. Uw kinderen vanaf 18 jaar of ouder kunnen de strippenkaart zelf aanvragen. Als u al in de bijstand zit, krijgt u in principe de kaart(en) jaarlijks automatisch toegestuurd.

 

Let op!

Bedenk wel dat niet alle regelingen dezelfde voorwaarden hebben en dat ze via verschillende formulieren moeten worden aangevraagd. Die formulieren en nadere informatie vindt u op de website van de gemeente www.hoorn.nl/laaginkomen. Op die site vindt u ook verwijzingen naar bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen van de landelijke overheid. Heeft u geen computer of heeft u vragen, maak dan een afspraak met 1.Hoorn: 0229-252 200.

 

Gewijzigd: 10-4-2019