Klik hier om de INFO te lezen

Deze INFO besteedt beknopt aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen. Wilt u er meer over weten, klik dan op de titels voor een uitgebreidere informatie en eventuele verwijzing naar andere links:

 

Uitnodiging themabijeenkomsten

 

Het kan ook u overkomen - Praat met elkaar

 

Palliatieve zorg - Rustig en waardig sterven

 

Naar een waardig einde

 

Mantelzorg in de terminale fase

 

Activiteiten

Uitnodiging: Praten over Levenseinde

“Dood gaan we allemaal…!” Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. Lees verder

 

Het kan ook u overkomen! - Praat met elkaar

“Hallo, ik ben nu bij mijn maatje. Ik kan het niet meer aanzien, het gaat niet goed met Jaap. Kun jij wat voor mij betekenen.” Een hartenkreet van een goede vriendin die vertwijfeld en alleen bij het ziekbed van haar man staat. Hij krijgt al een paar dagen palliatieve zorg en kan elk moment overlijden. Lees verder

 

Palliatieve zorg - Rustig en waardig sterven

“Dood gaan we allemaal…”, maar tegenwoordig moeten sommigen daar voor hun gevoel te lang op wachten. In het verleden ging je vroegtijdig en al dan niet na een pijnlijk ziekbed ‘gewoon’ dood aan allerlei kwalen. Tegenwoordig zijn die kwalen beter te behandelen en kan het lijden worden verzacht. De keerzijde daarvan is dat patiënten nu onbedoeld of zelfs ongewild op hun overlijden wachten. Lees verder

 

Mantelzorg tijdens terminale levensfase

“Hoe gaat het met u, houdt u het nog vol?” Een welgemeende vraag aan een mantelzorger die nog net niet in huilen uitbarst. Zijn partner is al lange tijd ernstig ziek en sterk van hem afhankelijk, dag en nacht. Dus nee, het gaat niet zo goed met hem, maar hij moet van zichzelf volhouden, zeker nu zij op sterven ligt. Lees verder

 

Kennismaking met de ouderenbonden

Op landelijk en provinciaal niveau werken de ouderenbonden van PCOB en KBO samen in de Vereniging KBO/PCOB. Een samenwerking die ook lokaal is terug te vinden, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en de telefonische hulpdienst. Lees verder

 

Persoonsgebonden budget: zorg zelf inkopen en regisseren?

Bij het aanvragen van hulp, ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging krijgt u te maken met allerlei regeltjes en mogelijkheden. Aanvragen waarvoor u, afhankelijk van uw situatie en wensen, helaas niet altijd bij één loket terecht kunt. Lees verder

 

De Regenboog 50+ groep Hoorn/Westfriesland

Ongewild kun je er als Roze/Regenboog oudere alleen voor komen te staan, familie is soms afwezig of ver weg. Voor hen en natuurlijk ook voor degenen die nog samen zijn wil onze Westfriese Regenbooggroep er zijn. Zelfredzaamheid en gezelligheid staan daarbij voorop. Maar informatie-uitwisseling, een helpende hand of een goed gesprek zijn soms ook nodig. Lees verder

 

Het leven is een feest – Is het leven een feest?

De Stichting Ouderenraad Hoorn heeft zich in 2019 specifiek beziggehouden met het onderwerp zingeving. Velen merken, dat problemen met zingeving en eenzaamheid bij senioren steeds vaker voorkomen. De stichting wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie rond dit onderwerp en daar lokaal een eigen richting aan geven. Lees verder

 

Praten met ouderen, niet òver ouderen

Beter Oud heeft tot doel ouderen een zo zelfstandig en waardevol mogelijk leven te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Daarbij is het van belang te weten wat senioren daar zelf over kunnen zeggen. De inbreng van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden is hierbij onmisbaar. Een van de klankborden van die groepen is de Raad van Ouderen die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert. Dit onder het motto: Praten met ouderen, niet òver ouderen. Advies van de Raad van Ouderen aan de minister ‘Betrekken van Ouderen’ hier te zien.

 

Wat maakt uw leven zinvol?

“Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven ‘zinvol’ maakt. Of misschien beter gezegd: niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is”, aldus de Raad van Ouderen. Lees verder

Bijgewerkt:

22-9-2021

 

Disclaimer